[Writing Task 1] – Pie – Những yếu tố mang lại hạnh phúc (Band 7.5)

 

 

The charts show the results of a survey about what people of different age groups say makes them most happy.

 

Phân tích

– Đơn vị: percent

– Danh mục: factors, age groups

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for (tên yếu tố) fulfilling (nhóm tuổi) the most

– the percentage/ proportion/ rate of (tên yếu tố) making (nhóm tuổi) most happy

 

Bố cục

Mở bài + tổng quan (số liệu lớn, số liệu nhỏ)

Hai số liệu lớn

Hai số liệu nhỏ hơn

 

Report

The pie charts compare the figures for different factors that fulfill younger and older people the most. Overall, it is clear that the majority of both age groups report that achieving career goals and pursuing hobbies make them most happy, while other reasons is the lowest category.

 

Looking at the two highest categories, 31% of people aged under 30 feel most happy when achieving career goals, while the rate of the older age group is 1% higher. In addition, the figures for pursuing hobbies account for 22% of younger people and 24% of older people.

 

Turning to the three lowest categories, spending time with family makes 15% of younger people and 14% of older people most happy. In addition, 18% of people aged under 30 say that achieving financial security fulfills them the most, while the percentage of those aged over 30 makes up 20%. Other factors accounts for 14% of younger people and 10% of older people.

 

Written by Quang Sang

Band 7.5 (rated by ieltsanswers.com)

 

Dịch đại ý

Biểu đồ hình tròn so sánh các số liệu cho các yếu tố khác nhau làm cho cho người trẻ và người lớn tuổi hạnh phúc. Nhìn chung, rõ ràng là phần lớn cả hai nhóm tuổi đều báo cáo rằng đạt được mục tiêu nghề nghiệp và theo đuổi sở thích khiến họ hạnh phúc nhất, trong khi những lý do khác là danh mục thấp nhất.

 

Nhìn vào hai loại cao nhất, 31% người dưới 30 tuổi cảm thấy hạnh phúc nhất khi đạt được các mục tiêu nghề nghiệp, trong khi tỷ lệ tương đương ở nhóm lớn tuổi cao hơn 1%. Ngoài ra, con số theo đuổi sở thích chiếm 22% người dưới 30 tuổi và 24% người trên 30 tuổi.

 

Chuyển sang hai nhóm thấp nhất, dành thời gian cho gia đình khiến 15% người trẻ tuổi và 14% người lớn tuổi hạnh phúc nhất. Ngoài ra, 18% người dưới 30 tuổi nói rằng việc đạt được an ninh tài chính làm họ hạnh phúc nhất, trong khi tỷ lệ tương đương ở những người trên 30 tuổi chiếm 20%. Những lý do khác chiếm 14% người trẻ tuổi và 10% người lớn tuổi.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x