[Writing Task 1] – Bar – Số lượng hành khách của ba sân bay lớn tại New York

 

The chart shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

 

Phân tích

– Đơn vị: million people

– Danh mục: airport

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the figure for passengers using (tên sân bay)

– the number of (tên sân bay)’s visitors

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu dao động

3. Số liệu tăng

 

Report

The bar graph compares the figures for passengers using three big airports in New York City from 1995 to 2000. Overall, all three airports saw an increase, and LaGuardia airport had the highest number of passengers compared to the other airports, except for the year 1997.

 

Looking at the figure for John F.Kennedy airport, it stood at about 25 million people in 1995 and steadily rose to the peak of approximately 48 million people in 1997. Over the next 2 years, the number of John F.Kennedy airport’s visitors gradually dropped to about 32 million people. In 2000, this figure surged to approximately 44 million passengers.

 

Turning to the other airports, in 1995, the figure for passengers using LaGuardia airport and Newark airport stood at about 35 and 10 million people, respectively. LaGuardia airport’s visitors saw a steady increase to approximately 68 million people in 2000, while the figure for Newark airport rose to about 42 million people in 1998 and remained stable over the next 2 years.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ cột so sánh số liệu hành khách sử dụng ba sân bay lớn ở thành phố New York từ năm 1995 đến năm 2000. Nhìn chung, cả ba sân bay đều có sự gia tăng về lượng hành khách, LaGuardia có số lượng hành khách lớn nhất so với hai sân bay còn lại trừ năm 1997.

 

Nhìn vào con số của sân bay John F.Kennedy, nó đạt khoảng 25 triệu người vào năm 1995 và tăng dần lên mức đỉnh điểm xấp xỉ 48 triệu người vào năm 1997. Trong 2 năm tiếp theo, lượng khách của sân bay John F.Kennedy dần dần giảm xuống còn khoảng 32 triệu người. Năm 2000, con số này đã tăng lên xấp xỉ 44 triệu hành khách.

 

Chuyển sang các sân bay còn lại, vào năm 1995, con số hành khách sử dụng sân bay LaGuardia và sân bay Newark lần lượt là khoảng 35 và 10 triệu người. Lượng khách của sân bay LaGuardia tăng đều đặn lên khoảng 68 triệu người vào năm 2000, trong khi con số của sân bay Newark tăng lên khoảng 42 triệu người vào năm 1998 và vẫn ổn định trong 2 năm tiếp theo.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x