[Writing Task 1] – Bar – Doanh số điện thoại của 5 thương hiệu hàng đầu

 

The chart shows global sales of the top five mobile phone brands between 2009 and 2013.

 

Phân tích

– Đơn vị: million units/ million mobile phones

– Danh mục: mobile phone brands

 

Chuẩn bị chủ ngữ

– the sales figure for (tên thương hiệu)

– the number of cell phones sold by (tên thương hiệu)

 

Bố cục

1. Mở bài + tổng quan số liệu (số liệu lớn, số liệu tăng, số liệu giảm)

2. Số liệu lớn

3. Số liệu nhỏ hơn

 

Report

The bar graph compares the sales figures for the five leading cell phone manufacturers in the years 2009, 2011 and 2013. Overall, Samsung and Nokia dominated the market, while the global sales of Apple, LG and ZTE were significantly lower.

 

Looking at the two highest manufacturers, in 2009, the numbers of cell phones sold by Samsung and Nokia stood at about 220 and 420 million units. In 2013, Samsung saw a steady increase to approximately 440 million units sold, while Nokia’s global sales plummeted to 250 million mobile phones sold. 

 

Turning to the other manufacturers, the sales figure for Apple drastically rose from 10 million units in 2009 to 140 million units in 2013, whereas LG’s sales witnessed a drop from 110 million units to 70 million units between 2009 and 2013. In addition, ZTE sold about 50 million mobile phones in 2009 and this figure remained nearly unchanged in 2011 and 2013.

 

Written by Quang Sang

 

Dịch đại ý:

Biểu đồ cột so sánh số liệu hành khách sử dụng ba sân bay lớn ở thành phố New York từ năm 1995 đến năm 2000. Nhìn chung, có sự biến động về lượng khách của sân bay John F.Kennedy, trong khi sân bay LaGuardia và sân bay Newark có sự gia tăng.

 

Nhìn vào con số của sân bay John F.Kennedy, nó đạt khoảng 25 triệu người vào năm 1995 và tăng dần lên mức đỉnh điểm xấp xỉ 48 triệu người vào năm 1997. Trong 2 năm tiếp theo, lượng khách của sân bay John F.Kennedy dần dần giảm xuống còn khoảng 32 triệu người. Năm 2000, con số này đã tăng lên xấp xỉ 44 triệu hành khách.

 

Chuyển sang các sân bay còn lại, vào năm 1995, con số hành khách sử dụng sân bay LaGuardia và sân bay Newark lần lượt là khoảng 35 và 10 triệu người. Lượng khách của sân bay LaGuardia tăng đều đặn lên khoảng 68 triệu người vào năm 2000, trong khi con số của sân bay Newark tăng lên khoảng 42 triệu người vào năm 1998 và vẫn ổn định trong 2 năm tiếp theo.

 

Leave a Comment