Ebook từ vựng Writing Task 2 – PART 1

Chào mọi người, đây là series từ vựng Writing mình thường sử dụng để viết essay, mỗi từ vựng mình sẽ sử dụng cho nhiều chủ đề khác nhau để các bạn hiểu và dễ áp dụng. 

Mong rằng series này sẽ hữu ích cho mọi người ^^

Download