Cách mình tự học IELTS Speaking tại nhà | DAY 1 | 10 DAYS IELTS Speaking Challenge

Hôm nay mình sẽ chia sẽ đến mọi người cách mình vượt qua vô vàn khó khăn khi tự luyện tập nói tiếng Anh tại nhà, xem xong mọi người hãy thực hành và chia sẻ thành quả nhé ^^

Describe your education
What is your area of specialization?
Why did you choose to study that major?
Do you like your major? (Why?/Why not?)
What was your favorite subject as a child?
Do you think your country has an effective education system?
Are you looking forward to working?

File bài học cho ngày đầu tiên: https://drive.google.com/file/d/1lakEs5k95LUFFIPQpTPcOU-FtidMj4Xn/view?usp=sharing

Group nhóm học IELTS Vuive: https://www.facebook.com/groups/hocieltsvuive

Leave a Comment