Thử làm video quảng bá thành phố quê nhà | DAY 3 | 10 DAYS IELTS Speaking Challenge

Topic ngày thứ 3 là nói về Hometown, một chủ đề quen thuộc, nó giống một bài kiểm tra sự hiểu biết về nơi mình sinh ra, các bạn cùng luyện với mình nha, rất mong được xem video chia sẻ về Hometown của mọi người ^^

Can you describe your hometown?
What are some famous attractions in your hometown?
How has your hometown changed over the years?
What do you like most about your hometown?

File bài học cho ngày thứ 3: https://drive.google.com/file/d/1rJX6KsfLzaJUNyXyv5g9jXDOAAuWIHoD/view?usp=sharing

Group nhóm học IELTS Vuive: https://www.facebook.com/groups/hocieltsvuive