Luyện nói IELTS tại nhà chủ đề Heping others | DAY 4 | 10 DAYS IELTS Speaking Challenge

Topic ngày thứ 4 là Helping others, thật sự là một chủ đề rất hay và ý nghĩa, hôm nay mình luyện tập ở Củ Chi quê mình, một nơi rất yên bình và cực thích hợp để luyện tập speaking English ^^

How do you help people around you, such as neighbors, family, and friends?
Do your parents teach you how to help others?
Did your parents help you a lot when you were young?

File bài học cho ngày thứ 4: https://drive.google.com/file/d/1sBNRXVbWcHUFctZQ3BDMunLS2PgozPtH/view?usp=sharing

Group nhóm học IELTS Vuive: https://www.facebook.com/groups/hocieltsvuive