Luyện nói IELTS trong rừng chủ đề Daily routine | DAY 10 | 10 DAYS IELTS Speaking Challenge

Như vậy là mình đã hoàn thành thử thách tự học IELTS Speaking trong 10 ngày, hành trình này thật sự không dễ dàng chút nào, mình đã sử dụng ứng dụng ghi chú Notion và Web-app AI tự lập trình để đi qua 10 chủ đề, luyện tập ở nhiều nơi khác nhau: trong nhà, ngoài sân, quán cafe, siêu thị, và thậm chí vào rừng. Khi đã hoàn thành được chặng đường 10 ngày đầu tiên thì mọi người sẽ biết cách để đi tiếp hành trình tiếp theo, cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp ở những chuỗi thử thách tiếp theo.

What is your typical daily routine like?
How do you manage your time effectively throughout the day?
Do you think having a consistent daily routine is important? Why or why not?
Are there any changes or adjustments that you would like to make to your current daily routine?

File bài học cho ngày thứ 10: https://drive.google.com/file/d/1wOL2McT6_PRkHE-zLl0yr49IBSl7XaoB/view?usp=sharing

Group nhóm học IELTS Vuive: https://www.facebook.com/groups/hocieltsvuive