Bí ý tưởng? – 02 (Mobile phones)

Bí ý tưởng là vấn đề phổ biến của người mới học viết IELTS Essay, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc học sinh Việt Nam quen với cách học đọc chép, không được hướng dẫn cách đặt câu hỏi để phân tích sâu một chủ đề, áp lực điểm số khiến đa số người học chọn con đường dễ nhất là học thuộc văn mẫu.

Series này là nỗ lực của mình trong việc giúp các bạn học viên luyện tập thói quen đặt câu hỏi, phân tích sâu chủ đề, qua đó thúc đẩy các bạn viết sáng tạo hơn, tránh bị rập khuôn, học thuộc lòng văn mẫu.

Anyone can use a mobile phone to answer/make work calls or home calls at any place 7 days a week. Do you think this development has more positive effects or negative effects on the individual and society?

 

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: people/ individuals
  • Xu hướng: use a mobile phone
  • Yêu cầu: nêu lợi ích, bất lợi, trả lời câu hỏi bên nào trội hơn

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích mặt lợi/ bất lợi của từng mục.

  Đối tượng liên quan Mặt lợi ích của điện thoại di động Mặt bất lợi của điện thoại di động
people students giúp học sinh học xa nhà giữ liên lạc với gia đình bị xao nhãng việc học vì nghiện sử dụng mạng xã hội
  workers làm việc, họp từ xa bị xao nhãng công việc vì nghiện sử dụng mạng xã hội
  young people cung cấp cơ hội học tập với rất nhiều ứng dụng tích luỹ kiến thức và kỹ năng giảm tương tác trực tiếp và kỹ năng xã hội
  old people giúp người lớn tuổi giữ liên lạc với các thành viên trong gia đình → xua tan cảm giác cô đơn gặp khó khăn khi học cách sử dụng
  children liên lạc nhanh với ba mẹ trong tình huống khẩn cấp ảnh hưởng thị giác khi tập trung vào màn hình điện thoại quá lâu
  community trở thành thiết bị cứu sinh, giúp mọi người liên hệ nhanh đến những dịch vụ khẩn cấp như cứu hoả, cấp cứu tăng rủi ro rò rỉ thông tin cá nhân

 

  Các yếu tố liên quan đến đối tượng Mặt lợi ích của điện thoại di động Mặt bất lợi của điện thoại di động
people knowledge giúp học sinh có cơ hội mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực thông qua các ứng dụng giáo dục, khoá học trực tuyến người học có thể bị ảnh hưởng xấu bởi thông tin, kiến thức từ nguồn không đáng tin cậy
  skills tăng kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ giảm kỹ năng xã hội như giao tiếp
  behavior rèn luyện tính độc lập thông qua các ứng dụng quản lý thời gian biểu và quản lý chi tiêu cá nhân trẻ em có thể bị ảnh hưởng bởi những nội dung không phù hợp lứa tuổi như bạo lực
  mental health   tăng nguy cơ căng thẳng và trầm cảm khi tiếp xúc nhiều với những nội dung xa hoa, hào nhoáng
  physical health   tăng nguy cơ béo phì khi dành quá nhiều thời gian sử dụng điện thoại

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Cấu trúc của câu đơn sẽ gồm: S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Các bạn có thể tận dụng đối tượng/ xu hướng được đề cập trong đề để làm chủ ngữ:

  1. Chủ ngữ đối tượng: People/ individuals
  2. Chủ ngữ xu hướng (danh động từ): Using a mobile phone
Ideas S V O
1. giúp học sinh học xa nhà giữ liên lạc với gia đình Mobile phones can help overseas students who live far away from home keep in touch with other family members.
2. làm việc, họp từ xa Mobile phones can allow individuals to work and have discussions with coworkers remotely.
3. cung cấp cơ hội học tập với rất nhiều ứng dụng tích luỹ kiến thức và kỹ năng Using mobile phones can provide young people with a great opportunity to enrich knowledge and skills through a lot of educational applications.
4. giúp người lớn tuổi giữ liên lạc với các thành viên trong gia đình → xua tan cảm giác cô đơn Using mobile phones can help old people keep in touch with other family members and ease their loneliness.
5. liên lạc nhanh với ba mẹ trong tình huống khẩn cấp Children can use a mobile phone to quickly contact with their parents, especially in emergencies.
6. trở thành thiết bị cứu sinh, giúp mọi người liên hệ nhanh đến những dịch vụ khẩn cấp như cứu hoả, cấp cứu Mobile phones can become a life-saving device to help people quickly contact with emergency services, such as fire agencies or hospitals.
7. bị xao nhãng việc học vì nghiện sử dụng mạng xã hội Students may be distracted from their studies when they are addicted to using social media on mobile phones.
8. bị xao nhãng công việc vì nghiện sử dụng mạng xã hội Being addicted to using social media on mobile phone may distract people from their works.
9. giảm tương tác trực tiếp và kỹ năng xã hội Using mobile phones can reduce people’s face-to-face interactions and also their interpersonal skills.
10. gặp khó khăn khi học cách sử dụng Old people may struggle with learning to use a mobile phone.
11. ảnh hưởng thị giác khi tập trung vào màn hình điện thoại quá lâu Using mobile phones can negatively affect people’s eye sight when they focus on the small screen for a long time.
12. tăng rủi ro rò rỉ thông tin cá nhân Using mobile phones can increase the risk of leaking personal information.

 

Để hiểu lý do modal verb canmay được sử dụng trong những câu trên, các bạn tìm hiểu trong quyển Ebook này nhé: Learn IELTS Essay Basic 1

Khi sử dụng động từ trong câu, các bạn nên tra từ điển và xem phần ví dụ để hiểu cách sử dụng của từ vựng trong câu.

Ví dụ: các bạn tra từ đối mặt vấn đề là face, trong từ điển sẽ có phần ví dụ như sau:

  • Passengers could face long delays.
  • You’re faced with a very difficult choice there.

Như vậy ta có thể dùng face + problem hoặc be faced with + problem

Áp dụng: Students may face/ be faced with the problem of language barriers.

 

4. Bài tập áp dụng

Hoàn thành những ý tưởng sau:

Ideas S V O
1. giúp học sinh có cơ hội mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực thông qua các ứng dụng giáo dục, khoá học trực tuyến      
2. tăng kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ      
3. rèn luyện tính độc lập thông qua các ứng dụng quản lý thời gian biểu và quản lý chi tiêu cá nhân      
4. người học có thể bị ảnh hưởng xấu bởi thông tin, kiến thức từ nguồn không đáng tin cậy      
5. giảm kỹ năng xã hội như giao tiếp      
6. trẻ em có thể bị ảnh hưởng bởi những nội dung không phù hợp lứa tuổi như bạo lực      
7. tăng nguy cơ căng thẳng và trầm cảm khi tiếp xúc nhiều với những nội dung xa hoa, hào nhoáng      
8. tăng nguy cơ béo phì khi dành quá nhiều thời gian sử dụng điện thoại      

 

Nộp bài

Leave a Comment