Bí ý tưởng? – 03 (Moving businesses)

Bí ý tưởng là vấn đề phổ biến của người mới học viết IELTS Essay, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc học sinh Việt Nam quen với cách học đọc chép, không được hướng dẫn cách đặt câu hỏi để phân tích sâu một chủ đề, áp lực điểm số khiến đa số người học chọn con đường dễ nhất là học thuộc văn mẫu.

Series này là nỗ lực của mình trong việc giúp các bạn học viên luyện tập thói quen đặt câu hỏi, phân tích sâu chủ đề, qua đó thúc đẩy các bạn viết sáng tạo hơn, tránh bị rập khuôn, học thuộc lòng văn mẫu.

Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: businesses
  • Xu hướng: moving businesses to rural areas
  • Yêu cầu: nêu lợi ích, bất lợi, trả lời câu hỏi bên nào trội hơn

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích mặt lợi/ bất lợi của từng mục.

  Đối tượng liên quan Mặt lợi ích của việc di dời ra ngoại ô Mặt bất lợi của việc di dời ra ngoại ô
businesses rural areas cơ sở hạ tầng giao thông sẽ được nâng cấp để phục vụ hoạt động của các công ty nước thải và khí thải có thể gây ô nhiễm môi trường
  rural people tăng cơ hội việc làm cho người dân nông thôn tiếng ồn từ hoạt động công nghiệp có thể ảnh hưởng cuộc sống người dân
  urban areas giải quyết được vấn đề kẹt xe vì một lượng lớn phương tiện cá nhân giảm đi mất đi nguồn ngân sách từ các công ty di dời ra ngoại ô
  urban people giúp người dân có thêm cơ hội mua nhà qua việc xây dựng khu dân cư trên các khu đất của doanh nghiệp tốn thêm chi phí vận chuyển khi mua hàng từ các công ty di dời ra ngoại ô
  workers of businesses giảm áp lực tài chính vì chi phí sinh hoạt nông thôn thấp hơn thành phố phải di chuyển đến thành phố để tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và giải trí

 

  Các yếu tố liên quan đến đối tượng Mặt lợi ích của việc di dời ra ngoại ô Mặt bất lợi của việc di dời ra ngoại ô
businesses workers chi phí nhân công ở nông thôn thấp hơn thành phố gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động trình độ cao
  premises (the land and buildings owned by a company)   tiêu tốn nhiều chi phí và thời gian để xây dựng lại cơ sở sản xuất kinh doanh
  products   giá sản phẩm tăng vì tốn thêm chi phí vận chuyển đến khách hàng ở thành phố

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Cấu trúc của câu đơn sẽ gồm: S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Các bạn có thể tận dụng đối tượng/ xu hướng được đề cập trong đề để làm chủ ngữ:

  1. Chủ ngữ đối tượng: Businesses
  2. Chủ ngữ xu hướng (danh động từ): Moving bussinesses to rural areas/ This policy
Ideas S V O
1. cơ sở hạ tầng giao thông sẽ được nâng cấp để phục vụ hoạt động của các công ty Moving bussinesses to rural areas can facilitate the improvement of local road infrastructure to serve business activities.
2. tăng cơ hội việc làm cho người dân nông thôn Moving bussinesses to rural areas can provide more job opportunities for local people.
3. giải quyết được vấn đề kẹt xe vì một lượng lớn phương tiện cá nhân giảm đi Moving bussinesses to rural areas can ease the problem of traffic jams because it can reduce a great number of private vehicles.
4. giúp người dân có thêm cơ hội mua nhà qua việc xây dựng khu dân cư trên các khu đất của doanh nghiệp Moving bussinesses to rural areas can enable more people to buy houses in big cities through the construction of residential areas on the bussinesses’ lands.
5. giảm áp lực tài chính vì chi phí sinh hoạt nông thôn thấp hơn thành phố This policy can ease the financial burden for workers of the bussinesses because the cost of living in rural areas is lower than in big cities.
6. nước thải và khí thải có thể gây ô nhiễm môi trường This policy may cause environmental problems for rural areas due to sewage and emissions from the bussinesses.
7. tiếng ồn từ hoạt động công nghiệp có thể ảnh hưởng cuộc sống người dân This policy may negative affect the lives of rural people due to noise from business activities.
8. mất đi nguồn ngân sách từ các công ty di dời ra ngoại ô This policy can cause the loss of tax contributions from the bussinesses (which are) moved to rural areas.
9. tốn thêm chi phí vận chuyển khi mua hàng từ các công ty di dời ra ngoại ô Customers in big cities have to spend more shipping costs when buying products from the bussinesses (which are) moved to rural areas.
10. phải di chuyển đến thành phố để tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và giải trí Workers of the bussinesses have to travel to big cities to access services, such as hospitals, educational institutions, and entertainment.

 

Để hiểu lý do modal verb canmay được sử dụng trong những câu trên, các bạn tìm hiểu trong quyển Ebook này nhé: Learn IELTS Essay Basic 1

Khi sử dụng động từ trong câu, các bạn nên tra từ điển và xem phần ví dụ để hiểu cách sử dụng của từ vựng trong câu.

Ví dụ: các bạn tra từ đối mặt vấn đề là face, trong từ điển sẽ có phần ví dụ như sau:

  • Passengers could face long delays.
  • You**’re faced with** a very difficult choice there.

Như vậy ta có thể dùng face + problem hoặc be faced with + problem

Áp dụng: Students may face/ be faced with the problem of language barriers.

4. Bài tập áp dụng

Hoàn thành những ý tưởng sau:

Ideas S V O
1. chi phí nhân công ở nông thôn thấp hơn thành phố      
2. gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động trình độ cao      
3. tiêu tốn nhiều chi phí và thời gian để xây dựng lại cơ sở sản xuất kinh doanh      
4. giá sản phẩm tăng vì tốn thêm chi phí vận chuyển đến khách hàng ở thành phố      

Nộp bài