Bí ý tưởng? – 04 (Playing games)

Bí ý tưởng là vấn đề phổ biến của người mới học viết IELTS Essay, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc học sinh Việt Nam quen với cách học đọc chép, không được hướng dẫn cách đặt câu hỏi để phân tích sâu một chủ đề, áp lực điểm số khiến đa số người học chọn con đường dễ nhất là học thuộc văn mẫu.

Series này là nỗ lực của mình trong việc giúp các bạn học viên luyện tập thói quen đặt câu hỏi, phân tích sâu chủ đề, qua đó thúc đẩy các bạn viết sáng tạo hơn, tránh bị rập khuôn, học thuộc lòng văn mẫu.

Today many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. Why? Is it a positive or negative development?

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: children
  • Xu hướng: playing computer games
  • Yêu cầu: nêu lý do, lợi ích, bất lợi

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích lý do/ mặt lợi/ bất lợi của từng mục.

  Yếu tố liên quan Lý do sinh trẻ em chơi game nhiều Lợi ích chơi game Bất lợi chơi game
children parents -ba mẹ bận rộn công việc nên bù đắp bằng cách cho trẻ chơi game thoải mái   -giảm giao tiếp giữa bố mẹ và trẻ → gây khó khăn cho ba mẹ trong việc giáo dục con
  society -ba mẹ có khuynh hướng giữ con ở nhà để tránh rủi ro như tai nản giao thông hay bắt cóc   -khiến trẻ trở nên hung hăng và hình thành hành vi giải quyết vấn đề bằng bạo lực
  game companies -các nhà phát hành tạo ra số lượng lớn game dành cho trẻ em    
  computer games -trẻ em dễ bị thu hút bởi đồ hoạ hấp dẫn của games và sẵn sàng dành hàng giờ tận hưởng thế giới ảo    
  schools -trẻ em thường chịu áp lực học tập lớn và game là cách hiệu quả để giải toả căng thẳng -tăng khả năng ngoại ngữ vì trẻ phải nghe và đọc hướng dẫn trong game để hoàn thành nhiệm vụ -giảm động lực học tập vì trẻ bị lôi cuốn bởi thế giới ảo của games
  skills   -rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề vì nhiều game đòi hỏi người chơi giải đố để lên level -giảm kỹ năng giao tiếp vì dành ít thời gian tham gia hoạt động cộng đồng
  mental health     -thức đêm chơi game có thể gây nhức đầu và giảm khả năng tập trung
  physical health     -tăng nguy cơ cận thị và béo phì

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Cấu trúc của câu đơn sẽ gồm: S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Các bạn có thể tận dụng đối tượng/ xu hướng được đề cập trong đề để làm chủ ngữ:

  1. Chủ ngữ đối tượng: children/ teenagers
  2. Chủ ngữ xu hướng (danh động từ): playing computer games/ Allowing children to play games/ Spending too much time playing games
Ideas S V O
1- giảm giao tiếp giữa bố mẹ và trẻ → gây khó khăn cho ba mẹ trong việc giáo dục con Allowing children to play games too much may reduce their interactions with parents and this can make it difficult for parents to educate their children.
2- khiến trẻ trở nên hung hăng và hình thành hành vi giải quyết vấn đề bằng bạo lực Playing violent games can make children aggressive and tend to use violence to solve problems.
3- giảm động lực học tập vì trẻ bị lôi cuốn bởi thế giới ảo của games Playing computer games can reduce children’s academic motivation because they are lured into the virtual world of computer games.
4- giảm kỹ năng giao tiếp vì dành ít thời gian tham gia hoạt động cộng đồng Children playing game too much can have poor communication skills because they spend less time on social activities.
5- thức đêm chơi game có thể gây nhức đầu và giảm khả năng tập trung Playing games late at night can make children suffer from severe headache and reduce their concentration ability.
6- tăng nguy cơ cận thị và béo phì Spending too much time playing games can increase the risks of shortsightedness and obesity.

 

Để hiểu lý do modal verb canmay được sử dụng trong những câu trên, các bạn tìm hiểu trong quyển Ebook này nhé: Learn IELTS Essay Basic 1

Khi sử dụng động từ trong câu, các bạn nên tra từ điển và xem phần ví dụ để hiểu cách sử dụng của từ vựng trong câu.

Ví dụ: các bạn tra từ đối mặt vấn đề là face, trong từ điển sẽ có phần ví dụ như sau:

  • Passengers could face long delays.
  • You**’re faced with** a very difficult choice there.

Như vậy ta có thể dùng face + problem hoặc be faced with + problem

Áp dụng: Students may face/ be faced with the problem of language barriers.

4. Bài tập áp dụng

Hoàn thành những ý tưởng sau:

Ideas S V O
1-ba mẹ bận rộn công việc nên bù đắp bằng cách cho trẻ chơi game thoải mái      
2-ba mẹ có khuynh hướng giữ con ở nhà để tránh rủi ro như tai nản giao thông hay bắt cóc      
3-các nhà phát hành tạo ra số lượng lớn game dành cho trẻ em      
4-trẻ em dễ bị thu hút bởi đồ hoạ hấp dẫn của games và sẵn sàng dành hàng giờ tận hưởng thế giới ảo      
5-trẻ em thường chịu áp lực học tập lớn và game là cách hiệu quả để giải toả căng thẳng      

 

Nộp bài