Bí ý tưởng? – 05 (Feeling unsafe)

Bí ý tưởng là vấn đề phổ biến của người mới học viết IELTS Essay, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc học sinh Việt Nam quen với cách học đọc chép, không được hướng dẫn cách đặt câu hỏi để phân tích sâu một chủ đề, áp lực điểm số khiến đa số người học chọn con đường dễ nhất là học thuộc văn mẫu.

Series này là nỗ lực của mình trong việc giúp các bạn học viên luyện tập thói quen đặt câu hỏi, phân tích sâu chủ đề, qua đó thúc đẩy các bạn viết sáng tạo hơn, tránh bị rập khuôn, học thuộc lòng văn mẫu.

People today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions?

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: people/ individuals
  • Xu hướng: feeling unsafe/ anxious
  • Yêu cầu: nêu lý do và giải pháp

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích lý do/ giải pháp của từng mục.

  Yếu tố liên quan Lý do Giải pháp
anxiety at home crime -lo sợ trộm đột nhập vào nhà, lấy đi tài sản và thậm chí đe doạ tính mạng bản thân -chính quyền cần tăng cường hệ thống camera an ninh và lực lượng tuần tra ở các khu dân cư
  natural disasters -lo sợ thiên tai bất chợt ập đến, đe doạ tính mạng bản thân -chính quyền cần đầu tư trang bị hệ thống dự báo thiên tai và khuyến khích người dân trang bị hầm trú ẩn
  economic situation -lo sợ bị mất việc khi kinh tế suy thoái, công ty phải cắt giảm nhân lực -chính quyền cần thúc đẩy các chương trình giáo dục để trang bị cho người dân kiến thức và kĩ năng cần thiết để thích ứng với những ngành công nghiệp mới
anxiety when going outside crime -lo sợ cướp lấy đi tài sản và thậm chí đe doạ tính mạng bản thân -chính quyền cần tăng cường hệ thống camera an ninh và lực lượng tuần tra ở các khu dân cư
  traffic accidents -lo sợ tính mạng bị đe doạ vì tỉ lệ tai nạn giao thông cao -chính quyền cần nâng cấp hệ thống thông giao công cộng để giảm số lượng phương tiện cá nhân, đồng thời đầy mạnh giáo dục về tầm quan trọng của việc tuân thủ an toàn giao thông
  air pollution -lo sợ sức khoẻ bị ảnh hưởng từ khí thải giao thông và công nghiệp -chính quyền cần ban hình chính sách khuyến khích các công ty sản xuất phương tiện thân thiện môi trường như xe điện

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Cấu trúc của câu đơn sẽ gồm: S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Các bạn có thể tận dụng đối tượng/ xu hướng được đề cập trong đề để làm chủ ngữ:

  1. Chủ ngữ đối tượng: people/ individuals/ local governments
Ideas S V O
1-lo sợ cướp lấy đi tài sản và thậm chí đe doạ tính mạng bản thân People are afraid that their property may be robbed, and their life may be at risk when going out.
2-lo sợ tính mạng bị đe doạ vì tỉ lệ tai nạn giao thông cao People are scared that their life may be at risk because of the high rate of traffic accidents.
3-lo sợ sức khoẻ bị ảnh hưởng từ khí thải giao thông và công nghiệp Individuals are worried that their health can be negatively affected by emissions from transportation and industrial acitivites.
4-chính quyền cần tăng cường hệ thống camera an ninh và lực lượng tuần tra ở các khu dân cư Local governments should improve public security cameras and increase the number of police patrolling residential areas.
5-chính quyền cần nâng cấp hệ thống thông giao công cộng để giảm số lượng phương tiện cá nhân, đồng thời đầy mạnh giáo dục về tầm quan trọng của việc tuân thủ an toàn giao thông Local governments should upgrade the system of public transport to reduce the use of private vehicles, and simultaneously promote educational programmes about the importance of obey traffic rules.
6-chính quyền cần ban hình chính sách khuyến khích các công ty sản xuất phương tiện thân thiện môi trường như xe điện Local governments should introduce policies to encourage automobile companies to produce eco-friendly vehicles such as electric cars.

 

4. Bài tập áp dụng

Hoàn thành những ý tưởng sau:

Ideas S V O
1-lo sợ trộm đột nhập vào nhà, lấy đi tài sản và thậm chí đe doạ tính mạng bản thân      
2-lo sợ thiên tai bất chợt ập đến, đe doạ tính mạng bản thân      
3-lo sợ bị mất việc khi kinh tế suy thoái, công ty phải cắt giảm nhân lực      
4-chính quyền cần tăng cường hệ thống camera an ninh và lực lượng tuần tra ở các khu dân cư      
5-chính quyền cần đầu tư trang bị hệ thống dự báo thiên tai và khuyến khích người dân trang bị hầm trú ẩn      
6-chính quyền cần thúc đẩy các chương trình giáo dục để trang bị cho người dân kiến thức và kĩ năng cần thiết để thích ứng với những ngành công nghiệp mới      

 

Nộp bài