Bí ý tưởng? – 06 (Food waste)

Bí ý tưởng là vấn đề phổ biến của người mới học viết IELTS Essay, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc học sinh Việt Nam quen với cách học đọc chép, không được hướng dẫn cách đặt câu hỏi để phân tích sâu một chủ đề, áp lực điểm số khiến đa số người học chọn con đường dễ nhất là học thuộc văn mẫu.

Series này là nỗ lực của mình trong việc giúp các bạn học viên luyện tập thói quen đặt câu hỏi, phân tích sâu chủ đề, qua đó thúc đẩy các bạn viết sáng tạo hơn, tránh bị rập khuôn, học thuộc lòng văn mẫu.

Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: people/ individuals
  • Xu hướng: wasting food
  • Yêu cầu: nêu lý do và giải pháp

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích lý do/ giải pháp của từng mục.

  Yếu tố liên quan Lý do Giải pháp
food waste people -người tiêu dùng có xu hướng mua nhiều thực phẩm và không sử dụng hết vì bị ảnh hưởng bởi quảng cáo và khuyến mãi -chính phủ cần thúc đẩy chương trình để giáo dục người dân về tác hại của lãng phí thực phẩm
  restaurants -các nhà hàng buffet là nguồn lãng phí thực phẩm phổ biến vì lượng thức ăn tiêu thụ bởi thực khách không thể xác định hay ước đoán -các nhà hàng nên phục vụ khẩu phần nhỏ hơn, cung cấp cho thực khách dĩa và dụng cụ lấy thức ăn kích thước nhỏ để hạn chế việc lấy quá nhiều
  grocery stores -các cửa hàng thường tạo ra nhiều thực phẩm lãng phí vì phương pháp bảo quản kém -các cửa hàng nên cải tiến việc quản lý chuỗi cung ứng, vd như hạn chế tích quá nhiều trữ hàng, chỉ tích trữ thực phẩm dễ hư hỏng dựa trên nhu cầu
  food manufacturers -các nhà máy sản xuất thực phẩm tạo ra lượng lớn thực phẩm lãng phí vì họ phải loại bỏ những thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của thị trường -các nhà máy có thể gửi thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đến các nông trại để tái chế làm phân bón hoặc thứ ăn cho gia súc

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Cấu trúc của câu đơn sẽ gồm: S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Các bạn có thể tận dụng đối tượng/ xu hướng được đề cập trong đề để làm chủ ngữ:

  1. Chủ ngữ đối tượng: people/ individuals/ local governments
Ideas S V O
1-các cửa hàng thường tạo ra nhiều thực phẩm lãng phí vì phương pháp bảo quản kém Grocery stores often generate a significant amount of food waste due to bad storage practices.
2-các nhà máy sản xuất thực phẩm tạo ra lượng lớn thực phẩm lãng phí vì họ phải loại bỏ những thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của thị trường Food manufacturers often generate a significant amount of food waste as they must discard items that do not meet the quality standards of the market.
3-các cửa hàng nên cải tiến việc quản lý chuỗi cung ứng, vd như hạn chế tích trữ quá nhiều hàng, chỉ tích trữ thực phẩm dễ hư hỏng dựa trên nhu cầu Grocery stores should improve their supply chain management, such as avoid stocking a lot of food products, and stocking perishable items based on demand.
4-các nhà máy có thể gửi thực phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đến các nông trại để tái chế làm phân bón hoặc thứ ăn cho gia súc Food manufacturers can repurpose foods that do not meet the quality standards of the market by sending them to farms for recyling into fertilizers or animal feeds.

 

4. Bài tập áp dụng

Hoàn thành những ý tưởng sau:

Ideas S V O
1-người tiêu dùng có xu hướng mua nhiều thực phẩm và không sử dụng hết vì bị ảnh hưởng bởi quảng cáo và khuyến mãi      
2-các nhà hàng buffet là nguồn lãng phí thực phẩm phổ biến vì lượng thức ăn tiêu thụ bởi thực khách không thể xác định hay ước đoán      
3-chính phủ cần thúc đẩy chương trình để giáo dục người dân về tác hại của lãng phí thực phẩm      
4-các nhà hàng nên phục vụ khẩu phần nhỏ hơn, cung cấp cho thực khách dĩa và dụng cụ lấy thức ăn kích thước nhỏ để hạn chế việc lấy quá nhiều      

 

Nộp bài