Bí ý tưởng? – 07 (Sugar-based drinks)

Bí ý tưởng là vấn đề phổ biến của người mới học viết IELTS Essay, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc học sinh Việt Nam quen với cách học đọc chép, không được hướng dẫn cách đặt câu hỏi để phân tích sâu một chủ đề, áp lực điểm số khiến đa số người học chọn con đường dễ nhất là học thuộc văn mẫu.

Series này là nỗ lực của mình trong việc giúp các bạn học viên luyện tập thói quen đặt câu hỏi, phân tích sâu chủ đề, qua đó thúc đẩy các bạn viết sáng tạo hơn, tránh bị rập khuôn, học thuộc lòng văn mẫu.

People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less?

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: people/ individuals
  • Xu hướng: increasingly consume sugar-based drinks
  • Yêu cầu: nêu lý do và giải pháp

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích lý do/ giải pháp của từng mục.

  Yếu tố liên quan Lý do Giải pháp
sugar-based drinks beverage companies -các công ty nước giải khát đầu tư số tiền lớn cho quảng cáo nên nước ngọt trở nên cực kỳ phổ biến -chính phủ nên ban hành quy định hạn chế quảng cáo nước ngọt nhắm vào đối tượng trẻ em
  palatability -nước ngọt có hương vị thoã mãn vị giác nên dễ gây nghiện -chính phủ cần khuyến khích các người nổi tiếng, người có ảnh hưởng quảng cáo các loại nước giải khát tốt cho sức khoẻ
  cheap prices -nước ngọt có mức giá rẻ nên dễ tiếp cận đa số người tiêu dùng -chính phủ nên tăng thuế loại nước giải khát này
  people’s eating habits -đa số người dân hiện tại bận rộn hơn với công việc nên thường sử dụng thức ăn nhanh và nước ngọt vì tính tiện lợi -chính phủ nên tăng cường các chương trình để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng quá nhiều nước ngọt
  cultural factors -nước ngọt được sử dụng phổ biến trong các dịp lễ hội và tụ họp -chính phủ có thể sử dụng sức mạnh của các mạng xã hội để lan rộng nhận thức về lợi ích của việc giảm sử dụng nước ngọt

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Cấu trúc của câu đơn sẽ gồm: S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Các bạn có thể tận dụng đối tượng/ xu hướng được đề cập trong đề để làm chủ ngữ:

  1. Chủ ngữ đối tượng: people/ individuals/ governments
Ideas S V O
1-đa số người dân hiện tại bận rộn hơn với công việc nên thường sử dụng thức ăn nhanh và nước ngọt vì tính tiện lợi The majority of people today are so busy working that they tend to consume fast food and soft drink due to their convenience.
2-nước ngọt được sử dụng phổ biến trong các dịp lễ hội và tụ họp Soft drinks are commonly used in festivals and gatherings.
3-chính phủ nên tăng cường các chương trình để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng quá nhiều nước ngọt Governments should expand programs aimed at raising people’s awareness of the negative effects of excessive soft drink consumption.
4-chính phủ có thể sử dụng sức mạnh của các mạng xã hội để lan rộng nhận thức về lợi ích của việc giảm sử dụng nước ngọt Governments can utilize the power of social networking sites to promote awareness of the benefits of reducing soft drink consumption.

 

4. Bài tập áp dụng

Hoàn thành những ý tưởng sau:

Ideas S V O
1-các công ty nước giải khát đầu tư số tiền lớn cho quảng cáo nên nước ngọt trở nên cực kỳ phổ biến      
2-nước ngọt có hương vị thoã mãn vị giác nên dễ gây nghiện      
3-nước ngọt có mức giá rẻ nên dễ tiếp cận đa số người tiêu dùng      
4-chính phủ nên ban hành quy định hạn chế quảng cáo nước ngọt nhắm vào đối tượng trẻ em      
5-chính phủ cần khuyến khích các người nổi tiếng, người có ảnh hưởng quảng cáo các loại nước giải khát tốt cho sức khoẻ      
6-chính phủ nên tăng thuế loại nước giải khát này      

 

Nộp bài