Bí ý tưởng? – 08 (Natural resources)

Bí ý tưởng là vấn đề phổ biến của người mới học viết IELTS Essay, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc học sinh Việt Nam quen với cách học đọc chép, không được hướng dẫn cách đặt câu hỏi để phân tích sâu một chủ đề, áp lực điểm số khiến đa số người học chọn con đường dễ nhất là học thuộc văn mẫu.

Series này là nỗ lực của mình trong việc giúp các bạn học viên luyện tập thói quen đặt câu hỏi, phân tích sâu chủ đề, qua đó thúc đẩy các bạn viết sáng tạo hơn, tránh bị rập khuôn, học thuộc lòng văn mẫu.

The natural resources such as oil, forests and fresh water are being consumed at an alarming rate. What problems does it cause? How can we solve these problems?

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: people/ individuals
  • Xu hướng: excessively consuming natural resources
  • Yêu cầu: nêu lý do và giải pháp

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích vấn đề/ giải pháp của từng mục.

  Yếu tố liên quan Vấn đề Giải pháp
natural resources: oil transportation -sử dụng dầu làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông tạo ra lượng lớn khí thải làm trầm trọng vấn đề ô nhiễm không khí -chính phủ cần khuyến khích các công ty sản xuất phương tiện thân thiện môi trường như xe điện để giảm việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch
  industrial activites -sử dụng dầu làm nhiên liệu trong hoạt động công nghiệp tạo ra lượng lớn khí thải nhà kính làm trầm trọng vấn đề nóng lên toàn cầu -chính phủ cần khuyến khích các công ty trang bị hệ thống xử lý khí thải để làm giảm tác động đến môi trường
natural resources: forests agricultural purposes -phá rừng phục vụ nông nghiệp sẽ làm mất đi nơi sinh sống của các loài động vật, qua đó ảnh hưởng đến đa dạng sinh học -chính phủ cần khuyến khích nông nghiệp bền vững, áp dụng kỹ thuật nông nghiệp để tăng năng suất thay vì phá rừng mở rộng diện tích
  manufacturing purposes -phá rừng phục vụ sản xuất sẽ làm giảm khả năng hấp thụ CO2, qua đó làm trầm trọng vấn đề biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu -chính phủ cần khuyến khích các công ty sản xuất giảm sử dụng nguyên liệu gỗ bằng việc sử dụng nguyên liệu thay thế như vật liệu tái chế
natural resources: fresh water agricultural purposes -lấy nước quá mức từ các nguồn như sông, hồ sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật dưới nước, qua đó làm sụt giảm dân số của chúng -chính phủ cần khuyến khích nông dân giảm việc phục thuộc vào nguồn nước sông, suối bằng việc sử dụng biện pháp thay thế như xây dựng hệ thống tích trữ nước mùa mưa
  domestic purposes (use for households) -sử dụng quá nhiều nước sạch sẽ gây ra thiếu hụt nước, đặc biệt là những khu vực khô cằn, qua đó gây xáo trộn cuộc sống hằng ngày của người dân -chính phủ cần đẩy mạnh chương trình giáo dục người dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn nước, đồng thời cung cấp những biện pháp sử dụng nước hiệu quả

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Cấu trúc của câu đơn sẽ gồm: S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Các bạn có thể tận dụng đối tượng/ xu hướng được đề cập trong đề để làm chủ ngữ:

  1. Chủ ngữ đối tượng: people/ individuals/ local governments
Ideas S V O
1-lấy nước quá mức từ các nguồn như sông, hồ sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật dưới nước, qua đó làm sụt giảm dân số của chúng Drawing too much water from rivers and lakes can negatively affect aquatic species, thereby leading to the decline in fish populations.
2-sử dụng quá nhiều nước sạch sẽ gây ra thiếu hụt nước, đặc biệt là những khu vực khô cằn, qua đó gây xáo trộn cuộc sống hằng ngày của người dân Using too much fresh water, especially in arid areas can cause the shortage of water, thereby leading to discruption of people’s daily life.
3-chính phủ cần khuyến khích nông dân giảm việc phục thuộc vào nguồn nước sông, suối bằng việc sử dụng biện pháp thay thế như xây dựng hệ thống tích trữ nước mùa mưa Governments should encourage farmers reduce their relying on water sources such as rivers and lakes by using alternatives such as building rain water harvesting systems.
4-chính phủ cần đẩy mạnh chương trình giáo dục người dân về tầm quan trọng của việc bảo tồn nước, đồng thời cung cấp những biện pháp sử dụng nước hiệu quả Governments should promote programs that raise people’s awareness of the importance of water conservation, and also provide efficient water consuming practices.

 

4. Bài tập áp dụng

Hoàn thành những ý tưởng sau:

Ideas S V O
1-sử dụng dầu làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông tạo ra lượng lớn khí thải làm trầm trọng vấn đề ô nhiễm không khí      
2-sử dụng dầu làm nhiên liệu trong hoạt động công nghiệp tạo ra lượng lớn khí thải nhà kính làm trầm trọng vấn đề nóng lên toàn cầu      
3-phá rừng phục vụ nông nghiệp sẽ làm mất đi nơi sinh sống của các loài động vật, qua đó ảnh hưởng đến đa dạng sinh học      
4-phá rừng phục vụ sản xuất sẽ làm giảm khả năng hấp thụ CO2, qua đó làm trầm trọng vấn đề biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu      
5-chính phủ cần khuyến khích các công ty sản xuất phương tiện thân thiện môi trường như xe điện để giảm việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch      
6-chính phủ cần khuyến khích các công ty trang bị hệ thống xử lý khí thải để làm giảm tác động đến môi trường      
7-chính phủ cần khuyến khích nông nghiệp bền vững, áp dụng kỹ thuật nông nghiệp để tăng năng suất thay vì phá rừng mở rộng diện tích      
8-chính phủ cần khuyến khích các công ty sản xuất giảm sử dụng nguyên liệu gỗ bằng việc sử dụng nguyên liệu thay thế như vật liệu tái chế      

 

Nộp bài