Bí ý tưởng? – Test 2 (Use bicycles)

Sau 4 bài dạng nguyên nhân/ giải pháp:

Bí ý tưởng? – 05 (Feeling unsafe) – IELTS is fun to learn (ielts-vuive.com)

Bí ý tưởng? – 06 (Food waste) – IELTS is fun to learn (ielts-vuive.com)

Bí ý tưởng? – 07 (Sugar-based drinks) – IELTS is fun to learn (ielts-vuive.com)

Bí ý tưởng? – 08 (Natural resources) – IELTS is fun to learn (ielts-vuive.com)

Hôm nay các bạn sẽ tự mình phân tích và hoàn thành ý tưởng cho chủ đề sau đây

Not so many people use a bicycle although it has many benefits. Why? How to encourage people to use bicycles as a main transport?

1. Tìm hiểu chủ đề

  • Đối tượng chính: people/ individuals
  • Xu hướng: not use bicycles
  • Yêu cầu: nêu lý do/ giải pháp

2. Phân tích mở rộng

Ở bước này các bạn sẽ kẻ bảng và liệt kê những đối tượng/ yếu tố liên quan đến chủ đề của bài, sau đó phân tích lý do/ giải pháp của từng mục.

  Yếu tố liên quan Lý do ít người dùng xe đạp Giải pháp khuyến khích dùng xe đạp
people motorbikes/ cars    
  public transport    
  air pollution    
  traffic accidents    
  road infrastructure -người đi xe đạp phải đi chung làn với những phương tiện khác vì thiếu hạ tầng đường bộ riêng  
  weather conditions    

 

3. Luyện tập viết ý tưởng chính (main idea) bằng câu đơn

Chuyển những ý tưởng sang tiếng Anh với đầy đủ các thành phần của một câu đơn

Ex: -Người đi xe đạp phải đi chung làn với những phương tiện khác vì thiếu hạ tầng đường bộ riêng

→ Cyclists | have to share the same lane with other vehicles | due to the lack of road infrastructure for them.

4. Bài tập áp dụng

Các bạn hãy phân tích ý tưởng và viết thành câu đơn gửi về link bên dưới nhé:

Nộp bài