Sức mạnh khai phóng giáo viên của kiến thức lập trình và AI | Podcast

Xin chào mọi người, mình là thầy giáo Sang. Mình đang giảng dạy tiếng Anh tại TP. Hồ Chí Minh. Hôm nay, trong lúc đưa vợ đi học thạc sĩ và ghé một quán cà phê, mình quyết định làm một video podcast nhanh để chia sẻ với mọi người về câu chuyện kiến thức lập trình và AI, những thứ đã hoàn toàn làm thay đổi công việc giảng dạy của mình. Nếu bạn đang tìm hiểu về lập trình để nâng cao công việc hiện tại, mình nghĩ đây là video dành cho bạn. Ok, bắt đầu nhé.