Mindmap tóm tắt IELTS One Skill Retake

– Cho phép thí sinh thi lại một kỹ năng duy nhất (Listening, Reading, Writing, hoặc Speaking) nếu không đạt được điểm mong muốn. – Thí sinh chỉ cần thi lại một kỹ năng muốn cải thiện, không cần thi lại toàn bộ bài thi. – IDP Education thông báo … Xem chi tiết