[Writing Task 1] – Table – Chi tiêu tại 5 quốc gia (Band 7.0)

  Phân tích – Đơn vị: percent – Danh mục: countries, expenditure   Chuẩn bị chủ ngữ million people – the figure for (tên nước)’s monthly expenditure on (tên danh mục) – the percentage/ proportion/ rate of money that people in (tên nước) spent each month on (tên danh mục)   Bố cục Mở bài + … Read more

[Writing Task 1] – Table – Số liệu du lịch quốc tế tại 5 quốc gia (Band 9.0)

  Phân tích – Đơn vị: million people, billion dollars – Danh mục: countries   Chuẩn bị chủ ngữ million people – the figure for people travelling to (tên quốc gia) – the number of (tên quốc gia)’s international tourist arrivals    billion dollars – the figure for tourist spending in (tên quốc gia) – the … Read more