Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

SEAWEED: THE FOOD AND FUEL OF THE FUTURE?

A ne

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

KẾ HOẠCH TÁO BẠO CÓ THỂ CỨU BÁO HOA MAI NAM PHI.

Một cách tiếp cận mới đối với việc bảo tồn không phải là xây những bức tường xung quanh các loài động vật hoang dã trong các khu bảo tồn thiên nhiên mà thiên về về việc điều chỉnh thế giới của chúng ta cho phù hợp với những động vật hơn.

Source

[/bg_collapse]