A PAIR OF SNEAKERS WORN BY MICHAEL JORDAN SELLS FOR RECORD US$615,000

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

A PAIR OF SNEAKERS WORN BY MICHAEL JORDAN SELLS FOR RECORD US$615,000

Described as a “one-of-a-kindartifact, a shard of glass still remains embedded in the sole of the left shoe from when the basketball legend shattered a backboard after a dunk.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

MỘT ĐÔI GIÀY THỂ THAO MANG BỞI MICHAEL JORDAN ĐƯỢC BÁN VỚI GIÁ KỶ LỤC 615,000 ĐÔ LA MỸ

Được mô tả như một hiện vậtcó một không hai“, một mảnh thủy tinh vẫn còn được găm trong đế giày bên trái từ khi huyền thoại bóng rổ làm vỡ tấm bảng rổ sau một cú úp rổ.

Source

[/bg_collapse]