A SECRET WORLD UNDER A FRENCH CASTLE

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

A SECRET WORLD UNDER A FRENCH CASTLE

Nearly 1000 years ago, French lords designed an elaborate underground castle for a doomsday attack that never came.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

THẾ GIỚI BÍ MẬT BÊN DƯỚI MỘT LÂU ĐÀI Ở PHÁP

Gần 1000 năm trước, các lãnh chúa Pháp đã thiết kế một lâu đài công phu dưới lòng đất cho cuộc tấn công tận thế không bao giờ đến.

Source

[/bg_collapse]