CLIMATE CHANGE: SATELLITES FIND NEW COLONIES OF EMPEROR PENGUINS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

CLIMATE CHANGE: SATELLITES FIND NEW COLONIES OF EMPEROR PENGUINS

Satellite observations have found a raft of new Emperor penguin breeding sites in the Antarctic.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: VỆ TINH TÌM THẤY NHỮNG ĐÀN CHIM CÁNH CỤT HOÀNG ĐẾ MỚI

Các quan sát từ vệ tinh đã tìm thấy một số lượng lớn địa điểm sinh sản mới của chim cánh cụt Hoàng Đế ở Nam Cực.

Source

[/bg_collapse]