Daily Reading 19

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

LOST YOUR SENSE OF PURPOSE? HERE’S HOW TO MAINTAIN MOTIVATION IN PANDEMIC.

Maintaining motivation is becoming an increasing challenge for many people slogging through life curtailed by the COVID-19 pandemic.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

MẤT Ý THỨC VỀ MỤC ĐÍCH? DƯỚI ĐÂY LÀ CÁCH DUY TRÌ ĐỘNG LỰC TRONG ĐẠI DỊCH.

Duy trì động lực đang trở thành một thử thách ngày càng tăng đối với nhiều người vất vả trong cuộc sống b hạn chế bởi đại dịch COVID-19.

Source

[/bg_collapse]