ENDANGERED ANIMALS FOUND IN VIETNAM’S CENTRAL HIGHLANDS NATIONAL PARK

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

ENDANGERED ANIMALS FOUND IN VIETNAM’S CENTRAL HIGHLANDS NATIONAL PARK

A new survey has revealed surprising mammal biodiversity, including seven rare and endangered species, in Bidoup – Nui Ba National Park in the Central Highlands province of Lam Dong.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

ĐỘNG VẬT CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG VƯỜN QUỐC GIA TÂY NGUYÊN

Một cuộc khảo sát mới đã tiết lộ sự đa dạng sinh học động vật có vú đáng ngạc nhiên, bao gồm bảy loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, tại vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà ở tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên.

Source

[/bg_collapse]