ALWAYS STICKING THESE INTO YOUR NOSE? WHY NASAL INHALERS CAN BE BAD FOR YOU

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

ALWAYS STICKING THESE INTO YOUR NOSE? WHY NASAL INHALERS CAN BE BAD FOR YOU

There’s more to this “uncle” accessory than meets the eye (or nose). For one, the ingredients used in many inhalers can ironically be responsible for the persistent nose congestion.


[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LUÔN NHÉT NHỮNG THỨ NÀY VÀO MŨI CỦA BẠN? TẠI SAO ỐNG HÍT MŨI CÓ THỂ CÓ HẠI CHO BẠN

Có nhiều thứ về phụ kiện “tiện lợi” này mà mắt thường (hoặc mũi) không thể thấy. Một mặt, các thành phần được dùng trong nhiều ống hít có thể trớ trêu thay gây ra nghẹt mũi dai dẳng.

Source

[/bg_collapse]