HAVING MORE SWEET DRINKS WHILE STUCK AT HOME? IT MIGHT LEAD TO DEHYDRATION

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HAVING MORE SWEET DRINKS WHILE STUCK AT HOME? IT MIGHT LEAD TO DEHYDRATION

Our sugar consumption might be higher during the “circuit breaker” period, which makes us thirstier. Here’s why you shouldn’t forget to drink water.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

DÙNG NHIỀU NƯỚC NGỌT HƠN KHI BỊ MẮC KẸT Ở NHÀ? ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ DẪN ĐẾN SỰ MẤT NƯỚC

Lượng tiêu thụ đường của chúng ta có thể cao hơn trong giai đoạn “ngắt mạch“, khiến chúng ta khát nước hơn. Đây là lý do tại sao bạn không nên quên uống nước.

Source

[/bg_collapse]