THE KEEPER OF VINTAGE SOUNDS IN SAIGON

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE KEEPER OF VINTAGE SOUNDS IN SAIGON

Located in a small kiosk on Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City is the radio repair shop of technician Tran Minh Tri and his son, which has been up and running for over four decades.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGƯỜI GÌN GIỮ ÂM THANH CỔ ĐIỂN Ở SÀI GÒN

Tọa lạc tại một ki-ốt nhỏ trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là cửa hàng sửa chữa đài radio của kỹ thuật viên Trần Minh Trí và con trai ông, nơi đã hoạt động được hơn bốn thập kỷ.

Source

[/bg_collapse]