VIETNAM PROPOSES NEW DRIVER’S LICENSE CLASS FOR TEENAGE DRIVERS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới (nhấp vào từ vựng đỏ để tra nghĩa)

 

VIETNAM PROPOSES NEW DRIVER’S LICENSE CLASS FOR TEENAGE DRIVERS

The draft amendment would require all drivers aged 16-18 to have a license to operate motorized scooters with an engine capacity up to 50cc and electric scooters that travel no more than 50 kilometers per hour

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

VIỆT NAM ĐỀ XUẤT GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG MỚI DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE Ở ĐỘ TUỔI THANH THIẾU NIÊN

Dự thảo sửa đổi sẽ yêu cầu toàn bộ người lái xe ở độ tuổi 16-18 phải có giấy phép để vận hành xe tay ga có động cơ với dung tích lên đến 50cc và xe máy điện chạy không quá 50 km/h

Source

[/bg_collapse]