CHINA REMOVES PANGOLIN SCALES FROM OFFICIAL TRADITIONAL MEDICINE LIST

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

 

CHINA REMOVES PANGOLIN SCALES FROM OFFICIAL TRADITIONAL MEDICINE LIST

The move has given conservationists hope in the fight to save the world’s most-trafficked animal.

The Guardian reports that pangolin scales have been removed from an official list of ingredients approved by the Chinese government for use in traditional medicine. This comes after a decision last week by the State Forestry and Grassland Administration to raise the protected status of pangolins to the agency’s highest level in China.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

Trung Quốc loại bỏ vảy tê tê khỏi danh sách y học cổ truyền chính thức

Động thái này đã cho các nhà bảo tồn hi vọng trong cuộc chiến giải cứu loài động vật bị buôn lậu nhiều nhất thế giới.

The Guardian báo cáo rằng vảy tê tê đã được loại bỏ khỏi danh sách các thành phần chính thức được phê duyệt bởi Chính phủ Trung Quốc cho việc sử dụng trong y học cổ truyền. Điều này xảy đến sau quyết định tuần trước bởi Cục Quản Lý Lâm nghiệp và Đồng cỏ để nâng cao trạng thái bảo vệ của tê tê lên mức cao nhất của cơ quan này tại Trung Quốc.

Source

[/bg_collapse]