‘FAKE BACKGROUND OFFICE CHATTER HELPS ME WORK FROM HOME’

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

‘FAKE BACKGROUND OFFICE CHATTER HELPS ME WORK FROM HOME’

Being forced to work from home during lockdown has been isolating for many.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TIẾNG NÓI CHUYỆN VĂN PHÒNG GIẢ GIÚP TÔI LÀM VIỆC Ở NHÀ’

Việc bị ép buộc làm việc tại nhà trong thời gian phong tỏa đã khiến nhiều người cảm thấy cô lập.

Source

[/bg_collapse]