FEELING LIKE YOU’RE GOING OUT OF YOUR MIND? CONSIDER YOUR MINDSET

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

FEELING LIKE YOU’RE GOING OUT OF YOUR MIND? CONSIDER YOUR MINDSET

No one likes to make mistakes, but how you manage them can be a key to a stronger future.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CẢM GIÁC NHƯ BẠN ĐANG PHÁT ĐIÊN? HÃY CÂN NHẮC TƯ DUY CỦA BẠN

Không ai thích mắc sai lầm, nhưng cách bạn kiểm soát chúng có thể là chìa khóa cho một tương lai vững chắc hơn.

Source

[/bg_collapse]