FOUR TIPS FROM ELITE SPORT YOU CAN USE IN EVERYDAY LIFE

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

FOUR TIPS FROM ELITE SPORT YOU CAN USE IN EVERYDAY LIFE

From talking to yourself to rehearsing in your mind, these tips from the world of sport psychology can help your daily life.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

BỐN MẸO TỪ NGÀNH THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP BẠN CÓ THỂ DÙNG TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

Từ việc nói chuyện với bản thân cho đến việc tập dượt trong đầu, những lời khuyên này từ thế giới tâm lý thể thao có thể giúp ích cho cuộc sống hàng ngày của bạn.

Source

[/bg_collapse]