HOW SNACKING ON COMFORT FOODS LIKE CHIPS AND COOKIES CAN AFFECT YOUR HEALTH

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HOW SNACKING ON COMFORT FOODS LIKE CHIPS AND COOKIES CAN AFFECT YOUR HEALTH

Comfort foods like chips and cookies, which contain ‘fast carbs’ such as refined grains, starches, corn and sugar, can short-circuit our biology and accelerate the onset of diabetes and heart disease.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CÁCH VIỆC ĂN VẶT VỚI THỨC ĂN VUI MIỆNG NHƯ KHOAI TÂY CHIÊN VÀ BÁNH QUY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA BẠN

Các loại thức ăn vui miệng như khoai tây chiên và bánh quy, chứa nhiều ‘fast carbs’ như ngũ cốc tinh chế, tinh bột, ngô và đường, có thể làm đoản mạch sinh học của chúng ta và đẩy nhanh sự khởi phát của tiểu đường và bệnh tim.

Source

[/bg_collapse]