‘IT STARTED FROM A HOBBY’: MEET THE ANT COLLECTOR WHO LEFT HIS JOB TO OPEN AN ANT SHOP

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

‘IT STARTED FROM A HOBBY’: MEET THE ANT COLLECTOR WHO LEFT HIS JOB TO OPEN AN ANT SHOP

Mr. John Ye has been running his ant shop for more than a year. He says that reception from customers have gotten better over the years.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

‘NÓ BẮT ĐẦU TỪ MỘT SỞ THÍCH’: GẶP GỠ NHÀ SƯU TẦM KIẾN, NGƯỜI ĐÃ TỪ BỎ CÔNG VIỆC CỦA MÌNH ĐỂ MỞ MỘT CỬA HÀNG KIẾN

Ông John Ye đã điều hành cửa hàng kiến của mình được hơn một năm. Ông ấy nói rằng sự đón nhận từ khách hàng đã trở nên tốt hơn trong những năm qua.

Source

[/bg_collapse]