MIGRANT WORKERS PAY DAILY RENT FOR CHEAP VIETNAMESE VERSION OF ‘CAPSULE HOTEL’

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

MIGRANT WORKERS PAY DAILY RENT FOR CHEAP VIETNAMESE VERSION OF ‘CAPSULE HOTEL’

It may not be ideal accommodations, but migrant workers from around Vietnam have no choice but to leave their hometowns only to end up in cramped houses which they share with other workers from around the country at minimal fees to eke out a living in Ho Chi Minh City.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LAO ĐỘNG DI CƯ TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ HÀNG NGÀY CHO ‘KHÁCH SẠN CON NHỘNG’ PHIÊN BẢN GIÁ RẺ VIỆT NAM

Nó có thể không phải là chỗ ở lý tưởng, nhưng những người lao động di cư từ khắp Việt Nam không có lựa chọn nào ngoài việc rời bỏ quê hương của họ chỉ rồi để có kết cục ở trong những ngôi nhà chật chội mà họ chia sẻ với những người lao động khác đến từ khắp đất nước với mức phí tối thiểu để kiếm sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Source

[/bg_collapse]