SEAWEED: THE FOOD AND FUEL OF THE FUTURE?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

SEAWEED: THE FOOD AND FUEL OF THE FUTURE?

Seaweeds are fast-growing algae. They utilise energy from sunlight, and take up nutrients and carbon dioxide from the seawater. Scientists suggest seaweed could help fight climate change and offset carbon emissions.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

RONG BIỂN: THỨC ĂN VÀ NHIÊN LIỆU CỦA TƯƠNG LAI?

Rong biển là loại tảo phát triển nhanh. Chúng tận dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời, và lấy chất dinh dưỡng và khí cacbon điôxít từ nước biển. Các nhà khoa học đề xuất rằng rong biển có thể giúp chống lại biến đổi khí hậu và đối trọng lượng khí thải carbon.

Source

[/bg_collapse]