SMALL WONDERS: THE VIETNAMESE ARTIST MAKING TINY FOOD

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

SMALL WONDERS: THE VIETNAMESE ARTIST MAKING TINY FOOD

Squinting in concentration, Vietnamese artist Nguyen Thi Ha An drops a bright red chilli onto a bowl of pho noodles barely bigger than a coin — the finishing touch to a miniature clay model that has eaten up days of her time.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NHỮNG KỲ QUAN NHỎ: NGHỆ NHÂN VIỆT NAM LÀM MÓN ĂN TÍ HON

Nheo mắt tập trung, nghệ nhân Việt Nam Nguyễn Thị Hà An thả một quả ớt đỏ tươi lên phở chỉ to hơn đồng xu – nét vẽ hoàn thiện cho một mô hình đất sét thu nhỏ đã tiêu tốn nhiều ngày của cô.

Source

[/bg_collapse]