STEM CELL TREATMENT OFFERS NEW HOPE FOR DIABETICS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

STEM CELL TREATMENT OFFERS NEW HOPE FOR DIABETICS

A new technique that grows insulin-producing cells and can protect them from immune attack after they are transplanted may offer new hope for treating some people with diabetes.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

ĐIỀU TRỊ BẰNG TẾ BÀO GỐC MANG LẠI HY VỌNG MỚI CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG

Một kỹ thuật mới giúp phát triển các tế bào sản xuất insulin và có thể bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của hệ miễn dịch sau khi chúng được cấy ghép có thể đem lại hy vọng mới cho việc chữa trị một số người mắc bệnh tiểu đường.

Source

[/bg_collapse]