THE MOST POWERFUL RENEWABLE ENERGY

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE MOST POWERFUL RENEWABLE ENERGY

Can we harness the extraordinary power of rivers in a way that replenishes ecosystems, rather than harming wildlife?

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO MẠNH MẼ NHẤT

Liệu chúng ta có thể khai thác sức mạnh phi thường của các con sông theo cách tái bổ sung hệ sinh thái, thay vì gây hại cho động vật hoang dã hay không?

Source

[/bg_collapse]