THE SURPRISING TRUTH ABOUT MILK

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE SURPRISING TRUTH ABOUT MILK

Should we be drinking milk? In recent years, there’s been a lot of debate about whether drinking the milk of other animals is good for us. But how do the arguments for and against drinking dairy milk stack up?

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

SỰ THẬT BẤT NGỜ VỀ SỮA

Chúng ta có nên uống sữa không? Trong những năm gần đây, có rất nhiều tranh luận về việc liệu uống sữa của các loài động vật khác có tốt cho chúng ta hay không. Nhưng các lập luận ủng hộ và chống lại việc uống sữa nghe hợp lý đến chừng nào?

Source

[/bg_collapse]