THE TRUTH ABOUT EATING EGGS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE TRUTH ABOUT EATING EGGS

Are eggs helpful to our health… or a cause of heart disease? Experts advise egg consumption should be part of a healthy lifestyle to be beneficial. But fears that eggs can be bad for us appear to have been laid to rest.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

SỰ THẬT VỀ VIỆC ĂN TRỨNG

Liệu trứng có ích cho sức khỏe chúng ta… hay là một nguyên nhân của bệnh tim? Các chuyên gia khuyên rằng ăn trứng nên là một phần của lối sống lành mạnh để mang lại lợi ích. Nhưng nỗi lo ngại những quả trứng có thể gây hại cho chúng ta dường như đã được chấm dứt.

Source

[/bg_collapse]