VIETNAM SAYS CHINA’S DEPLOYMENT OF BOMBER TO HOANG SA WORSENS MARITIME SITUATION

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

VIETNAM SAYS CHINA’S DEPLOYMENT OF BOMBER TO HOANG SA WORSENS MARITIME SITUATION

China has violated Vietnam’s sovereignty and complicated the regional situation by deploying a bomber to an island in the Vietnamese Hoang Sa (Paracel) archipelago earlier this month, according to the Ministry of Foreign Affairs.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

VIỆT NAM PHÁT BIỂU VIỆC TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI MÁY BAY NÉM BOM ĐẾN HOÀNG SA KHIẾN TÌNH HÌNH HÀNG HẢI XẤU ĐI

Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và phức tạp hóa tình hình khu vực khi triển khai máy bay ném bom tới một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào đầu tháng này, theo Bộ Ngoại giao.

Source

[/bg_collapse]