WHY PLASTIC WASTE IS AN IDEAL BUILDING MATERIAL

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHY PLASTIC WASTE IS AN IDEAL BUILDING MATERIAL

What if we turned the world’s growing wastelands of disused plastics into a new kind of sustainable building?

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TẠI SAO RÁC THẢI NHỰA LẠI LÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ TƯỞNG

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biến những bãi đất hoang đầy nhựa phế thải ngày càng lớn trên thế giới thành một loại công trình thân thiện với môi trường mới?

Source

[/bg_collapse]