WHY WE REACH FOR NOSTALGIA IN TIMES OF CRISIS OR GLOBAL PANDEMIC

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHY WE REACH FOR NOSTALGIA IN TIMES OF CRISIS OR GLOBAL PANDEMIC

In times of trauma and overwhelming stress, it’s a natural instinct to feel nostalgic and rely on those feelings for comfort and a sense of normalcy, says clinical psychologist Valentina Stoycheva.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TẠI SAO CHÚNG TA TÌM TỚI SỰ HOÀI CỔ TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG HAY ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU

Những lúc tổn thương tinh thần và căng thẳng quá mức, đó là một bản năng tự nhiên khi cảm thấy hoài niệm và dựa vào những cảm xúc đó để thấy thoải mái và bình thường, theo nhà tâm lý học lâm sàng Valentina Stoycheva cho biết.

Source

[/bg_collapse]