WORKING FROM HOME IS TAKING ITS TOLL ON OUR BODIES: HOW TO DEAL WITH BACKACHES AND SPRAINS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WORKING FROM HOME IS TAKING ITS TOLL ON OUR BODIES: HOW TO DEAL WITH BACKACHES AND SPRAINS

There’s been an increase in WFH injuries since the “circuit breaker” period. Health experts weigh in on how the right chairs and laptop positions can minimise strain in the neck, shoulders, back and wrists.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LÀM VIỆC TẠI NHÀ ĐANG GÂY THIỆT HẠI CHO CƠ THỂ CHÚNG TA: CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CHỨNG ĐAU LƯNGBONG GÂN

Đã có sự gia tăng các chấn thương khi làm việc tại nhà kể từ khoảng thời gian “ngắt mạch”. Các chuyên gia sức khỏe góp ý kiến về cách ghế ngồi và vị trí đặt máy tính xách tay phù hợp có thể giảm thiểu sức căng ở cổ, vai, lưng và cổ tay.

Source

[/bg_collapse]