YOUR TENDENCY TO SLEEP LATE OR EARLY CAN AFFECT HOW ACTIVE YOU ARE: NEW STUDY

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

YOUR TENDENCY TO SLEEP LATE OR EARLY CAN AFFECT HOW ACTIVE YOU ARE: NEW STUDY

Early risers did the equivalent of walking 20 to 30 minutes more each day compared to ‘evening types’, who tend to stay up late.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGHIÊN CỨU MỚI: XU HƯỚNG NGỦ MUỘN HOẶC SỚM CỦA BẠN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ NĂNG ĐỘNG CỦA BẠN

Những người dậy sớm đã thực hiện tương tự việc đi bộ nhưng thêm 20 đến 30 phút mỗi ngày so với ‘kiểu người sống về đêm’, những người có xu hướng thức khuya.

Source

[/bg_collapse]