Demo hệ thống 2

Demo hệ thống 2

Phần demo gồm 3 phần chính

1. Hệ thống tạo form làm bài

2. Trang dữ liệu tổng hợp 

3. Trang profile của học viên

4. Hệ thống lịch và hiện thông báo nhắc nhở làm bài

________

1. Hệ thống tạo form làm bài

-Form được chia làm các danh mục sau đây: Form Listening, Form Reading, Form Writing và Form Speaking.

 • Form listening gồm: Listening EASY, Listening Medium, Listening Difficult và Listening Test.
 • Form Reading gồm: Reading TYPE 1, Reading TYPE 2, Reading TYPE 3 và Reading Test.
 • Form Writing gồm: Writing TYPE 1, Writing TYPE 2, Writing Test.
 • Form speaking gồm: Speaking TYPE 1, Speaking TYPE 2, Speaking Test.

-Khởi tạo 1 form sẽ bao gồm các mục:

 • Link demo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck7kMdg8RqTuPHEWxlpyTIm-WRmg79U23_Zec1SVnTRbFYVw/viewform
 • Mô tả 1 (bổ sung: 1. Chọn dạng form – 1 trong các dạng ở trên)
 • Mô tả 2
 • Mô tả 3
 • Mô tả 4
 • Mô tả 5
 • Mô tả 6
 • Mô tả 7
 • Mô tả 8
 • Sau khi học viên bấm gửi sẽ hiện ra hộp thoại báo số điểm đạt được, ví dụ 9/13 và phần chấm bài của hệ thống (Reading và Listening). Phần Speaking và Writing điểm số sẽ được chấm tay và báo về mail cho học viên.

2. Trang dữ liệu tổng hợp

Updating …