Education Project

Chào team, trong page này mình sẽ demo những yêu cầu của mình, có hình ảnh minh họa để team có thể hình dung, vạch ra plan để tiến hành dự án. Sau khi có bức tranh tổng thể, chúng ta sẽ tập trung và build trong thời gian tốt nhất có thể.

MODULE 1: FLASH CARD

Phần này chúng ta sẽ build theo nguyên mẫu của phần mềm FLASH CARD ANKI.

Giao diện của ANKI cực kì đơn giản và thân thiện do vậy chúng ta có thể lấy làm mẫu để build theo.

Để tạo một categories (danh mục bài) chúng ta có nút ‘Create Deck’.

Bấm vào Create thì hiện ra bảng đặt tên cho Categories, giờ mình sẽ tạo ra các danh mục bài học mà mình muốn.

Như vậy là mình đã tạo xong 4 danh mục, rất nhanh và dễ dàng. Mình có thể tạo các danh mục con (sub categories) bằng cách kéo thả vào một danh mục chính.

Kéo thả tạo Sub categories rất dễ dàng. 

Giờ mình sẽ add nội dung (content) vào danh mục bằng nút ‘ADD’.

Mình chọn danh mục mà mình muốn add nội dung vào.

Giao diện tạo nội dung gồm 1 ô Front (phần nội dung sẽ hiện ra trước) và 1 ô Back (phần nội dung sẽ hiện ra sau khi nhấn nút ‘HIỆN’), hai phần này đều cho phép chúng ta nhập Text, thêm file hình ảnh, âm thanh, thêm mã và chỉnh sửa HTML rất linh động.

Mình add thử nội dung, có text in đậm, file mp3, hình ảnh, text tô đỏ.

Add xong là nó sẽ hiện số thẻ nội dung bên trong danh mục.

Bấm vào danh mục để học sẽ có giao diện thế này.

Bấm vào thì nó sẽ hiện ra phần nội dung ‘Front’ lúc nãy, có nội dung, nút Play (để phát file MP3) và hình ảnh.

Bấm Show answer nó sẽ hiện ra phần nội dung ‘Back’ và cho chúng ta 3 nút để bấm. Mình sẽ chỉ build 2 nút 2 bên.

Nút Again: khi bấm nút này sẽ chuyển sang thẻ nội dung tiếp theo trong danh mục đó, tuy nhiên thẻ nội dung trước đó sẽ lặp lại theo thứ tự Random. Nôm na bấm nút này để báo ANKI là ta chưa học xong, lát lặp lại ta học tiếp.

Nút Easy: khi bấm nút này sẽ chuyển sang thẻ nội dung tiếp theo trong danh mục đó, tuy nhiên thẻ nội dung trước đó sẽ không hiện lại. Nếu toàn bộ thẻ trong danh mục ‘bị bấm Easy’ thì toàn bộ thẻ sẽ tắt hết và hiện thông báo đã học xong. Nôm na bấm nút này để báo ANKI là ta đã học xong, không lặp lại nữa.

Hiện thông báo chúc mừng sau khi toàn bộ thẻ ‘bị bấm EASY’.

Như vậy các bạn build cho mình một module FLASH CARD y như thế, phần MODULE tạo form giống Google Form mình sẽ tạo một nút ‘ADD FORM’ và rồi Form được tạo ra sẽ nằm trong các danh mục (giống như thẻ của ANKI).

Tạm thời đến đây, mình sẽ UPDATE các module tiếp theo. Mong dự án được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả, cảm ơn Team.