Thầy giáo Sang

Chào các bạn, mình là thầy giáo Sang – giáo viên IELTS, nhà sáng tạo nội dung

  • Sáng lập IELTS Vuive từ 2015 và hiện tại đây là trang chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình về tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng.
  • Sáng lập thử thách tự học IELTS 100 ngày, hỗ trợ 4000 học viên tự học IELTS tại Việt Nam và nước ngoài.
  • Tự học lập trình ở tuổi 30, mình có thể code các ngôn ngữ Swift, Javascript và làm ra những sản phẩm hỗ trợ việc học IELTS như Hệ thống học IELTS qua mail tự động, IELTS Vuive Speaking App hỗ trợ thu âm, chấm bài nói tự động.

Feedback học viên về Vuive